Рейтинг Екатеринбургских игроков на 03.04.2001 г. Composit.

Изменения указаны относительно 20.03.2001 г.

Данные получены с помощью утилиты предоставленной Сергеем Гринёвым.

Место по ЕкатеринбургуМесто по РоссииИмя игрокаРейтинг
1 (0)58 (-9)Alexey Babetov1727 (0)
2107 (+5)Eugene Zubarev1678 (+2)
3 (+4)109 (+49)Eugene I Kosyakin1677 (+23)
4 (+1)115 (+4)Olga Abramova1673 (0)
5 (-2)123 (-15)Vitalii Merzlyakov1670 (-8)
6 (0)151 (-3)Ivan I Tron III1660 (0)
7 (-5)161 (-55)Alexander Tsikarev1655 (-24)
8 (0)177 (0)Konstantin Postika1649 (0)
10 (-1)183 (+1)Grigorii Kaluzhskii1647 (0)
10 (+1)183 (+13)Dmitry Frolov1647 (+3)
11 (-1)191 (-2)Arkady Zastirez1645 (0)
12 (0)205 (-1)Alexey Loskutnikov1641 (0)
13 (+1)230 (-7)Migel A Klimin1633 (0)
14 (+1)235 (-8)Alexander Pomazuev1632 (0)
15 (-2)261 (-52)Timofey Maratkanov1625 (-13)
16 (0)277 (+1)Sergey Kuznetsov1621 (0)
17 (0)295 (-1)Anton V. Bobrov1616 (0)
18 (0)303 (-5)Migel Klimin1615 (0)
19 (0)317 (-3)Anton Zuev1612 (0)
21 (0)346 (0)Stanyslav Yakubovsky1606 (0)
21 (0)346 (0)Andrey Golovatenko1606 (0)
22 (0)369 (+1)Julia Podkorytova1602 (0)
24 (0)392 (-2)Irina Maiorova1599 (0)
24 (0)392 (-2)Andrey Nesterov1599 (0)
25 (0)402 (-3)Oleg Lazarev1598 (0)
26 (0)411 (-1)Pavel Lisitsky1596 (0)
27 (0)435 (-4)Eugene Simbirtsev1593 (0)
30 (0)450 (0)Egor Moiseev1591 (0)
30 (0)450 (0)Alexey Anufriev1591 (0)
30 (0)450 (0)Alexey Solovyev1591 (0)
31 (0)460 (0)Leonid Starikov1590 (0)
32 (0)476 (-4)Sergey Kolesnikov1588 (0)
33 (0)531 (-9)Artem Zubov1582 (0)
34 (0)554 (-12)Rodion Belotserkovsky1580 (0)
35 (0)560 (-13)Jaroslav Zhurko1579 (0)
37 (-1)570 (-11)Konstantin Zemlyanov1578 (0)
37 (0)570 (+25)Alexey Shveibish1578 (+8)
38 (0)648 (-14)Vasily Reva1562 (0)
39 (0)665 (-11)Anton Zuev1558 (0)
40 (0)712 (-10)Ilja Golov1542 (0)
41 (0)745 (-9)Serguei Koumkov1506 (0)
Используются технологии uCoz