Рейтинг Екатеринбургских игроков на 10.04.2001 г. Composit.

Изменения указаны относительно 03.04.2001 г.

Данные получены с помощью утилиты предоставленной Сергеем Гринёвым.

Место по ЕкатеринбургуМесто по РоссииИмя игрокаРейтинг
1 (0)57 (+1)Alexey Babetov1727 (0)
2 (+1)112 (-3)Eugene I Kosyakin1679 (+2)
3 (-1)113 (-6)Eugene Zubarev1678 (0)
4 (0)118 (-3)Olga Abramova1673 (0)
5 (0)125 (-2)Vitalii Merzlyakov1670 (0)
6 (0)152 (-1)Ivan I Tron III1660 (0)
7 (0)163 (-2)Alexander Tsikarev1655 (0)
8 (0)168 (+9)Konstantin Postika1652 (+3)
10 (0)186 (-3)Grigorii Kaluzhskii1647 (0)
10 (0)186 (-3)Dmitry Frolov1647 (0)
11 (0)192 (-1)Arkady Zastirez1645 (0)
12 (0)207 (-2)Alexey Loskutnikov1641 (0)
13 (0)211 (+19)Migel A Klimin1640 (+7)
14 (+3)229 (+66)Anton V. Bobrov1634 (+18)
15 (-1)235 (0)Alexander Pomazuev1632 (0)
16 (-1)264 (-3)Timofey Maratkanov1625 (0)
18 (-2)305 (-28)Sergey Kuznetsov1615 (-6)
18 (0)305 (-2)Migel Klimin1615 (0)
20 (+1)349 (-3)Stanyslav Yakubovsky1606 (0)
20 (+1)349 (-3)Andrey Golovatenko1606 (0)
21 (-2)388 (-71)Anton Zuev1601 (-11)
23 (+1)407 (-15)Irina Maiorova1599 (0)
23 (+1)407 (-15)Andrey Nesterov1599 (0)
24 (+1)417 (-15)Oleg Lazarev1598 (0)
25 (+1)428 (-17)Pavel Lisitsky1596 (0)
26 (-4)433 (-64)Julia Podkorytova1595 (-7)
28 (+2)460 (-10)Egor Moiseev1591 (0)
28 (+2)460 (-10)Alexey Anufriev1591 (0)
30 (+1)469 (-9)Leonid Starikov1590 (0)
30 (0)469 (-19)Alexey Solovyev1590 (-1)
31 (+1)487 (-11)Sergey Kolesnikov1588 (0)
32 (-5)539 (-104)Eugene Simbirtsev1583 (-10)
33 (+1)564 (-10)Rodion Belotserkovsky1580 (0)
35 (-2)571 (-40)Artem Zubov1579 (-3)
35 (0)571 (-11)Jaroslav Zhurko1579 (0)
37 (0)582 (-12)Konstantin Zemlyanov1578 (0)
37 (0)582 (-12)Alexey Shveibish1578 (0)
38 (0)680 (-32)Vasily Reva1557 (-5)
39 (0)718 (-53)Anton Zuev1545 (-13)
40 (0)726 (-14)Ilja Golov1542 (0)
41 (0)761 (-16)Serguei Koumkov1506 (0)
Используются технологии uCoz