Рейтинг Екатеринбургских игроков на 24.04.2001 г. Composit.

Изменения указаны относительно 10.04.2001 г.

Данные получены с помощью утилиты предоставленной Сергеем Гринёвым.

Место по ЕкатеринбургуМесто по РоссииИмя игрокаРейтинг
1 (+1)54 (+58)Eugene I Kosyakin1732 (+53)
2 (-1)65 (-8)Alexey Babetov1718 (-9)
3 (0)97 (+16)Eugene Zubarev1699 (+21)
4 (0)124 (-6)Olga Abramova1673 (0)
5 (+5)144 (+42)Grigorii Kaluzhskii1663 (+16)
7 (-2)155 (-30)Vitalii Merzlyakov1660 (-10)
7 (+1)155 (+13)Konstantin Postika1660 (+8)
8 (-1)161 (+2)Alexander Tsikarev1657 (+2)
9 (-3)163 (-11)Ivan I Tron III1655 (-5)
10 (+2)165 (+42)Alexey Loskutnikov1654 (+13)
11 (+3)185 (+44)Anton V Bobrov1649 (+15)
12 (+4)209 (+55)Timofey Maratkanov1641 (+16)
13 (0)236 (-25)Migel A Klimin1635 (-5)
14 (-3)245 (-53)Arkady Zastirez1632 (-13)
16 (+12)252 (+208)Egor Moiseev1631 (+40)
16252Valery Balabanov1631
17 (-2)278 (-43)Alexander Pomazuev1624 (-8)
18309Alexander A Petrov1616
19 (-1)316 (-11)Migel Klimin1615 (0)
21 (-1)361 (-12)Stanyslav Yakubovsky1606 (0)
21 (-1)361 (-12)Andrey Golovatenko1606 (0)
22 (-4)371 (-66)Sergey Kuznetsov1605 (-10)
24 (-3)397 (-9)Anton Zuev1601 (0)
24 (+6)397 (+72)Leonid Starikov1601 (+11)
26 (-3)411 (-4)Irina Maiorova1599 (0)
26 (+2)411 (+49)Alexey Anufriev1599 (+8)
27 (-3)420 (-3)Oleg Lazarev1598 (0)
29 (-3)431 (+2)Julia Podkorytova1596 (+1)
29 (-4)431 (-3)Pavel Lisitsky1596 (0)
30 (-20)438 (-252)Dmitry Frolov1595 (-52)
31 (+4)466 (+105)Artem Zubov1592 (+13)
32 (+3)525 (+46)Jaroslav Zhurko1585 (+6)
34 (-3)535 (-48)Sergey Kolesnikov1584 (-4)
34 (-2)535 (+4)Eugene Simbirtsev1584 (+1)
35547Nicoly Nohrin1583
36 (-3)575 (-11)Rodion Belotserkovsky1580 (0)
38 (-1)589 (-7)Konstantin Zemlyanov1578 (0)
38 (0)589 (+91)Vasily Reva1578 (+21)
39 (-2)602 (-20)Alexey Shveibish1576 (-2)
40 (-17)611 (-204)Andrey Nesterov1575 (-24)
41 (-11)617 (-148)Alexey Solovyev1573 (-17)
42649Andrey Rombalsky1566
43 (-4)724 (-6)Anton Zuev1545 (0)
44 (-4)733 (-7)Ilja Golov1542 (0)
45 (-4)765 (-4)Serguei Koumkov1521 (+15)
Используются технологии uCoz