Рейтинг Екатеринбургских игроков на 01.05.2001 г. Composit.

Изменения указаны относительно 24.04.2001 г.

Данные получены с помощью утилиты предоставленной Сергеем Гринёвым.

Место по ЕкатеринбургуМесто по РоссииИмя игрокаРейтинг
1 (0)17 (+37)Eugene I Kosyakin1794 (+62)
2 (+1)57 (+40)Eugene V Zubarev1727 (+28)
3 (-1)65 (0)Alexey Babetov1718 (0)
4 (0)123 (+1)Olga Abramova1673 (0)
5 (0)145 (-1)Grigorii Kaluzhskii1663 (0)
6 (+3)159 (+4)Ivan I Tron III1655 (0)
7 (+1)161 (0)Alexander Tsikarev1654 (-3)
9 (+1)165 (0)Alexey Loskutnikov1653 (-1)
9 (-2)165 (-10)Vitalii Merzlyakov1653 (-7)
10 (+1)186 (-1)Anton V Bobrov1649 (0)
11 (-4)188 (-33)Konstantin Postika1648 (-12)
13 (0)231 (+5)Migel A Klimin1635 (0)
13231Valery V Balabanov1635
14 (0)242 (+3)Arkady Zastirez1632 (0)
15 (+2)276 (+2)Alexander Pomazuev1624 (0)
16 (+2)281 (+28)Alexander A Petrov1622 (+6)
17 (-5)300 (-91)Timofey Maratkanov1618 (-23)
18 (+1)315 (+1)Migel Klimin1615 (0)
19 (+11)331 (+107)Dmitry Frolov1612 (+17)
21 (0)364 (-3)Stanyslav Yakubovsky1606 (0)
21 (0)364 (-3)Andrey Golovatenko1606 (0)
22 (+2)399 (-2)Leonid Starikov1601 (0)
23 (+3)413 (-2)Irina Maiorova1599 (0)
26 (-4)420 (-49)Sergey Kuznetsov1598 (-7)
26 (0)420 (-9)Alexey Anufriev1598 (-1)
26 (+1)420 (0)Oleg Lazarev1598 (0)
28 (+1)435 (-4)Julia Podkorytova1596 (0)
28 (+1)435 (-4)Pavel Lisitsky1596 (0)
29 (+2)469 (-3)Artem Zubov1592 (0)
30 (-14)489 (-237)Egor Moiseev1589 (-42)
32 (+2)539 (-4)Sergey Kolesnikov1584 (0)
32 (+2)539 (-4)Eugene Simbirtsev1584 (0)
33 (+2)551 (-4)Nicoly Nohrin1583 (0)
34 (-10)558 (-161)Anton Zuev1582 (-19)
35 (+1)581 (-6)Rodion Belotserkovsky1580 (0)
36 (+2)594 (-5)Konstantin Zemlyanov1578 (0)
37 (+2)606 (-4)Alexey Shveibish1576 (0)
38 (+2)615 (-4)Andrey Nesterov1575 (0)
40 (-2)621 (-32)Vasily Reva1574 (-4)
40 (-8)621 (-96)Jaroslav Zhurko1574 (-11)
41 (0)624 (-7)Alexey Solovyev1573 (0)
42 (0)657 (-8)Andrey Rombalsky1566 (0)
43 (0)732 (-8)Anton Zuev1545 (0)
44 (0)741 (-8)Ilja Golov1542 (0)
45 (0)771 (-6)Serguei Koumkov1521 (0)
Используются технологии uCoz