Рейтинг Екатеринбургских игроков на 08.05.2001 г. Composit.

Изменения указаны относительно 01.05.2001 г.

Данные получены с помощью утилиты предоставленной Сергеем Гринёвым.

Место по ЕкатеринбургуМесто по РоссииИмя игрокаРейтинг
1 (0)18 (-1)Eugene I Kosyakin1794 (0)
2 (0)60 (-3)Eugene V Zubarev1727 (0)
3 (0)70 (-5)Alexey Babetov1718 (0)
4 (0)122 (+1)Olga Abramova1673 (0)
5 (0)150 (-5)Grigorii Kaluzhskii1663 (0)
6 (0)163 (-4)Ivan I Tron III1657 (+2)
7 (0)165 (-4)Alexander Tsikarev1654 (0)
9 (0)168 (-3)Alexey Loskutnikov1653 (0)
9 (0)168 (-3)Vitalii Merzlyakov1653 (0)
10 (0)179 (+7)Anton V Bobrov1651 (+2)
11 (0)191 (-3)Konstantin Postika1648 (0)
13 (0)240 (-9)Migel A Klimin1635 (0)
13 (0)240 (-9)Valery V Balabanov1635 (0)
14 (0)251 (-9)Arkady Zastirez1632 (0)
15 (0)280 (-4)Alexander Pomazuev1624 (0)
16 (0)290 (-9)Alexander A Petrov1622 (0)
17 (0)311 (-11)Timofey Maratkanov1618 (0)
18 (0)321 (-6)Migel Klimin1615 (0)
19 (0)334 (-3)Dmitri Frolov1612 (0)
21 (0)370 (-6)Stanyslav Yakubovsky1606 (0)
21 (0)370 (-6)Andrey Golovatenko1606 (0)
22 (0)403 (-4)Leonid Starikov1601 (0)
23 (0)419 (-6)Irina Maiorova1599 (0)
26 (0)425 (-5)Sergey Kuznetsov1598 (0)
26 (0)425 (-5)Alexey Anufriev1598 (0)
26 (0)425 (-5)Oleg Lazarev1598 (0)
28 (0)440 (-5)Julia Podkorytova1596 (0)
28 (0)440 (-5)Pavel Lisitsky1596 (0)
29 (0)476 (-7)Artem Zubov1592 (0)
30 (0)493 (-4)Egor Moiseev1589 (0)
32 (0)544 (-5)Sergey Kolesnikov1584 (0)
32 (0)544 (-5)Eugene Simbirtsev1584 (0)
33 (0)556 (-5)Nicoly Nohrin1583 (0)
34 (0)561 (-3)Anton Zuev1582 (0)
35 (0)584 (-3)Rodion Belotserkovsky1580 (0)
36 (0)597 (-3)Konstantin Zemlyanov1578 (0)
37 (0)608 (-2)Alexey Shveibish1576 (0)
38 (0)616 (-1)Andrey Nesterov1575 (0)
40 (0)621 (0)Vasily Reva1574 (0)
40 (0)621 (0)Jaroslav Zhurko1574 (0)
41 (+1)658 (-1)Andrey Rombalsky1566 (0)
42 (+1)736 (-4)Anton Zuev1545 (0)
43 (+1)746 (-5)Ilja Golov1542 (0)
44 (+1)776 (-5)Serguei Koumkov1522 (+1)
Используются технологии uCoz