Рейтинг Екатеринбургских игроков на 15.05.2001 г. Composit.

Изменения указаны относительно 08.05.2001 г.

Данные получены с помощью утилиты предоставленной Сергеем Гринёвым.

Место по ЕкатеринбургуМесто по РоссииИмя игрокаРейтинг
1 (0)13 (+5)Eugene I Kosyakin1811 (+17)
2 (0)58 (+2)Eugene V Zubarev1732 (+5)
3 (0)73 (-3)Alexey Babetov1718 (0)
484Maxim S Rahmanov Jr.1708
5 (-1)127 (-5)Olga Abramova1673 (0)
6 (-1)150 (0)Grigorii Kaluzhskii1663 (0)
7 (-1)164 (-1)Ivan I Tron III1656 (-1)
8 (-1)165 (0)Alexander Tsikarev1654 (0)
9 (0)170 (-2)Vitalii Merzlyakov1653 (0)
10 (-1)174 (-6)Alexey Loskutnikov1652 (-1)
11 (-1)184 (-5)Anton V Bobrov1650 (-1)
12 (-1)190 (+1)Konstantin Postika1648 (0)
13 (0)236 (+4)Migel A Klimin1635 (0)
14 (-1)241 (-1)Valery V Balabanov1634 (-1)
15 (-1)255 (-4)Arkady Zastirez1632 (0)
16 (0)273 (+17)Alexander A Petrov1626 (+4)
17 (-2)283 (-3)Alexander Pomazuev1624 (0)
18 (-1)310 (+1)Timofey Maratkanov1618 (0)
19 (-1)321 (0)Migel Klimin1615 (0)
20 (-1)341 (-7)Dmitri Frolov1612 (0)
22 (-1)375 (-5)Stanyslav Yakubovsky1606 (0)
22 (-1)375 (-5)Andrey Golovatenko1606 (0)
23 (-1)405 (-2)Leonid Starikov1601 (0)
24 (-1)422 (-3)Irina Maiorova1599 (0)
25 (+1)429 (-4)Oleg Lazarev1598 (0)
28 (-2)441 (-16)Alexey Anufriev1596 (-2)
28 (0)441 (-1)Julia Podkorytova1596 (0)
28 (0)441 (-1)Pavel Lisitsky1596 (0)
29 (0)482 (-6)Artem Zubov1592 (0)
31 (-1)498 (-5)Egor S Moiseev1589 (0)
31498Ivan Malygin1589
32 (-6)517 (-92)Sergey Kuznetsov1587 (-11)
34 (-2)550 (-6)Sergey Kolesnikov1584 (0)
34 (-2)550 (-6)Eugene Simbirtsev1584 (0)
35 (-2)559 (-3)Nicoly Nohrin1583 (0)
36 (-2)565 (-4)Anton Zuev1582 (0)
37 (-2)586 (-2)Rodion Belotserkovsky1580 (0)
38 (-2)600 (-3)Konstantin Zemlyanov1578 (0)
39 (-2)609 (-1)Alexey Shveibish1576 (0)
40 (-2)618 (-2)Andrey Nesterov1575 (0)
42 (-2)625 (-4)Vasily Reva1574 (0)
42 (-2)625 (-4)Jaroslav Zhurko1574 (0)
43 (-2)667 (-9)Andrey Rombalsky1566 (0)
44 (-2)742 (-6)Anton Zuev1545 (0)
45 (-2)752 (-6)Ilja Golov1542 (0)
46 (-2)781 (-5)Serguei Koumkov1522 (0)
Используются технологии uCoz