Рейтинг Екатеринбургских игроков на 19.02.2004 г. Limited.

Изменения указаны относительно 05.02.2004 г.

Место по ЕкатеринбургуМесто по РоссииИмя игрокаРейтинг
1 (0)5 (0)Alexander Tsikarev 1883 (-4)
2 (0)25 (+12)Vitaly Merzlyakov 1833 (+18)
3 (0)65 (-22)Vitaly L Vovchik 1792 (-18)
4 (0)67 (0)Alexander Gurevich Ph.D.1790 (+2)
5 (0)110 (-1)Alexandr Zuzin 1753 (0)
6 (0)128 (-2)Valery Eldashev 1742 (0)
7 (+2)166 (+33)Konstantin A. Pusanov 1716 (+17)
8 (-1)178 (-23)Peter G Nechkin 1712 (-12)
9 (-1)181 (+1)Eugene V Zubarev 1710 (+1)
10 (+1)181 (+30)Yury Yamschikov 1710 (+15)
11 (-1)214 (-3)Alex Kuznetsov 1695 (0)
12 (0)227 (-5)Konstantin Postika 1690 (0)
13 (+1)238 (-3)Alexey Loskutnikov 1683 (0)
14 (+4)261 (+55)Migel A Klimin 1675 (+18)
15 (0)267 (-3)Chachanedze Alexander 1673 (0)
16 (0)291 (-6)Eugene I Kosyakin 1665 (0)
17 (0)296 (-6)Valery V Balabanov 1664 (0)
18 (-5)301 (-77)Anton V Bobrov 1663 (-26)
19 (+8)301 (+139)Timofey M Maratanov 1663 (+34)
20 (-1)324 (-8)Egor S Moiseev 1657 (0)
21 (-1)343 (-8)Sergey Kuznetsov 1652 (0)
22 (-1)369 (-7)Dmitri Frolov 1645 (0)
23 (-1)369 (-7)Alexander Boudkar 1645 (0)
24 (-1)384 (-7)Alexander A Petrov 1642 (0)
25 (0)390 (-8)Maxim Garus 1641 (0)
26 (-2)429 (-47)Alexey Solovyev 1632 (-9)
27 (-1)438 (-4)Alexey Babetov 1630 (0)
28 (0)454 (+36)Andrey Karpov 1627 (+7)
29 (0)522 (-10)John Kuznetsov 1616 (0)
30 (0)537 (-14)Stanyslav A Yakubovsky 1614 (0)
31 (0)591 (-12)Arkady V Zastirez 1607 (0)
32 (0)591 (-12)Alexander Makhnev 1607 (0)
33 (0)591 (-12)Eketerina N Ohulkova 1607 (0)
34 (0)599 (-12)Vladimir Shakirov 1606 (0)
35 (0)682 (-20)Ivan Abaturov 1596 (0)
36 (0)715 (-16)Denis D Yunysov 1592 (0)
37 (0)726 (-16)Vasiliy Senchenko 1591 (0)
38 (0)735 (-16)Alexander V. Kozlov 1590 (0)
39 (0)822 (-25)Leonid Smoluk 1580 (0)
40 (0)857 (-28)Andrey Rombalsky 1577 (0)
41 (0)857 (-28)Alexey Snigirev 1577 (0)
42 (0)887 (-32)Konstantin Zemlyanov 1574 (0)
43 (0)897 (-30)Ivan I Tron III1573 (0)
44 (+1)934 (-31)Leonid Starikov 1568 (0)
45 (+1)934 (-31)Igor V Maximov 1568 (0)
46 (+1)934 (-31)Dmitriy Zaramenskikh 1568 (0)
47 (+1)934 (-31)Alexey Rezaev 1568 (0)
48 (+2)964 (-31)Eugene L Litvinov 1565 (0)
49 (+2)991 (-28)Alexander Pantukhin 1562 (0)
50 (+2)999 (-30)Grigorii Kaluzhskii 1561 (0)
51 (+2)999 (-30)Alexey Tomilin 1561 (0)
52 (+2)999 (-30)Alexey Belash 1561 (0)
53 (-4)1023 (-96)Michail Akishin 1558 (-8)
54 (+1)1031 (-28)Dmitri Kudryashov 1557 (0)
55 (+1)1031 (-28)Roman Vusihis 1557 (0)
56 (+1)1047 (-33)Ilya Tougbaev 1556 (0)
57 (+1)1053 (-33)Max Tunaev 1555 (0)
58 (+1)1053 (-33)Nikolay Pozmogov 1555 (0)
59 (+1)1094 (-33)Andrey Radevich 1548 (0)
60 (+1)1113 (-34)Nikolay N Greshankov 1546 (0)
61 (+1)1113 (-34)Egor Kaparouline 1546 (0)
62 (+1)1122 (-35)Maxim Brynskih 1544 (0)
63 (+1)1122 (-35)Nickolai Tulenin 1544 (0)
64 (+1)1151 (-35)Nicoly Nohrin 1539 (0)
65 (+1)1154 (-33)Alexey Smetanin 1538 (0)
66 (+1)1172 (-31)Dmitry Lavrennikov 1535 (0)
67 (+1)1180 (-33)Anatoly Bagrov 1533 (0)
68 (+1)1193 (-31)Ivan Filippov 1528 (0)
69 (-25)1203 (-300)Alex Gusev 1527 (-41)
70 (0)1225 (-36)Ivan Chepikov 1523 (0)
71 (0)1234 (-35)Igor Dobrynin 1520 (0)
72 (0)1288 (-35)Serguei S Koumkov Ph.D.1493 (0)
Используются технологии uCoz