Рейтинг Екатеринбургских игроков на 19.03.2004 г. Limited.

Изменения указаны относительно 11.03.2004 г.

Место по ЕкатеринбургуМесто по РоссииИмя игрокаРейтинг
1 (0)2 (0)Alexander Tsikarev 1899 (-5)
2 (0)37 (+7)Vitaly Merzlyakov 1822 (+12)
3 (0)51 (+9)Vitali L Vovtchik 1803 (+6)
4 (+1)97 (+18)Peter G Nechkin 1763 (+15)
5 (-1)112 (-6)Alexandr Zuzin 1753 (0)
6 (+1)128 (+9)Alexander Gurevich Ph.D.1747 (+9)
7 (-1)135 (-6)Valery Eldashev 1742 (0)
8 (+1)148 (+23)Yury Yamschikov 1729 (+13)
9 (-1)182 (-11)Konstantin A. Pusanov 1709 (-7)
10 (0)186 (-4)Eugene V Zubarev 1708 (-2)
11 (0)203 (-2)Migel A Klimin 1701 (0)
12 (+1)229 (-1)Konstantin Postika 1690 (0)
13 (-1)238 (-21)Alex Kuznetsov 1687 (-8)
14 (+1)244 (0)Alexey Loskutnikov 1683 (0)
15 (-1)245 (-2)Chachanedze Alexander 1682 (-2)
16 (0)292 (-1)Eugene I Kosyakin 1665 (0)
17 (0)297 (-2)Valery V Balabanov 1664 (0)
18 (+1)327 (+1)Egor S Moiseev 1657 (0)
19 (-1)337 (-18)Anton V Bobrov 1654 (-5)
20 (+2)369 (+3)Dmitri Frolov 1645 (0)
21 (-1)369 (-26)Sergey Kuznetsov 1645 (-7)
22 (+2)383 (+3)Alexander A Petrov 1642 (0)
23 (+2)391 (+3)Maxim Garus 1641 (0)
24 (-1)416 (-44)Alexander Boudkar 1636 (-9)
25 (+1)432 (+4)Andrey Karpov 1633 (0)
26 (+1)446 (+4)Alexey Babetov 1630 (0)
27 (+1)446 (+4)Dmitry Zhuravlev 1630 (0)
28 (+1)532 (+3)Alexey Solovyev 1616 (0)
29 (+1)532 (+3)John Kuznetsov 1616 (0)
30 (+1)547 (+1)Stanyslav A Yakubovsky 1614 (0)
31 (-10)574 (-205)Timofey M Maratanov 1610 (-36)
32 (0)601 (-1)Arkady V Zastirez 1607 (0)
33 (0)601 (-1)Alexander Makhnev 1607 (0)
34 (0)601 (-1)Eketerina N Ohulkova 1607 (0)
35 (0)611 (-2)Vladimir Shakirov 1606 (0)
36 (0)690 (+1)Ivan Abaturov 1596 (0)
37 (0)723 (+2)Denis D Yunysov 1592 (0)
38 (0)734 (+1)Vasiliy Senchenko 1591 (0)
39 (new)827 (new)Oleg Netaliev 1580 (new)
40 (-1)827 (-1)Leonid Smoluk 1580 (0)
41 (-1)866 (-4)Andrey Rombalsky 1577 (0)
42 (0)866 (-4)Alexey Snigirev 1577 (0)
43 (0)894 (-3)Konstantin Zemlyanov 1574 (0)
44 (0)904 (-3)Ivan I Tron III1573 (0)
45 (0)942 (-4)Leonid Starikov 1568 (0)
46 (0)942 (-4)Igor V Maximov 1568 (0)
47 (0)942 (-4)Dmitriy Zaramenskikh 1568 (0)
48 (0)942 (-4)Alexey Rezaev 1568 (0)
49 (0)975 (-5)Eugene L Litvinov 1565 (0)
50 (-9)975 (-113)Alexander V. Kozlov 1565 (-12)
51 (-1)1004 (-5)Alexander Pantukhin 1562 (0)
52 (-1)1012 (-4)Grigorii Kaluzhskii 1561 (0)
53 (-1)1012 (-4)Alexey Tomilin 1561 (0)
54 (-1)1012 (-4)Alexey Belash 1561 (0)
55 (-1)1041 (-6)Michail Akishin 1558 (0)
56 (-1)1049 (-6)Dmitri Kudryashov 1557 (0)
57 (-1)1049 (-6)Roman Vusihis 1557 (0)
58 (-1)1062 (-6)Ilya Tougbaev 1556 (0)
59 (-1)1069 (-5)Max Tunaev 1555 (0)
60 (-1)1069 (-5)Nikolay Pozmogov 1555 (0)
61 (-1)1082 (-4)Nikolay N Greshankov 1553 (0)
62 (-1)1117 (-6)Andrey Radevich 1548 (0)
63 (-1)1137 (-8)Egor Kaparouline 1546 (0)
64 (-1)1145 (-8)Maxim Brynskih 1544 (0)
65 (-1)1145 (-8)Nickolai Tulenin 1544 (0)
66 (-1)1169 (-7)Nicoly Nohrin 1539 (0)
67 (-1)1174 (-7)Alexey Smetanin 1538 (0)
68 (-1)1189 (-6)Dmitry Lavrennikov 1535 (0)
69 (-1)1195 (-6)Anatoly Bagrov 1533 (0)
70 (-1)1202 (-6)Alex Gusev 1531 (0)
71 (-1)1239 (-7)Ivan Filippov 1524 (0)
72 (-1)1246 (-7)Ivan Chepikov 1523 (0)
73 (-1)1255 (-7)Igor Dobrynin 1520 (0)
74 (-1)1306 (-7)Serguei S Koumkov Ph.D.1493 (0)
Используются технологии uCoz