Рейтинг Екатеринбургских игроков на 24.03.2004 г. Limited.

Изменения указаны относительно 19.03.2004 г.

Место по ЕкатеринбургуМесто по РоссииИмя игрокаРейтинг
1 (0)2 (0)Alexander Tsikarev 1899 (0)
2 (0)35 (+2)Vitaly Merzlyakov 1822 (0)
3 (0)53 (-2)Vitali L Vovtchik 1803 (0)
4 (0)100 (-3)Peter G Nechkin 1763 (0)
5 (0)115 (-3)Alexandr Zuzin 1753 (0)
6 (0)129 (-1)Alexander Gurevich Ph.D.1747 (0)
7 (0)135 (0)Valery Eldashev 1742 (0)
8 (0)149 (-1)Yury Yamschikov 1729 (0)
9 (0)187 (-5)Konstantin A. Pusanov 1709 (0)
10 (0)190 (-4)Eugene V Zubarev 1708 (0)
11 (0)205 (-2)Migel A Klimin 1701 (0)
12 (0)232 (-3)Konstantin Postika 1690 (0)
13 (0)242 (-4)Alex Kuznetsov 1687 (0)
14 (0)247 (-3)Alexey Loskutnikov 1683 (0)
15 (0)248 (-3)Chachanedze Alexander 1682 (0)
16 (0)292 (0)Eugene I Kosyakin 1665 (0)
17 (0)299 (-2)Valery V Balabanov 1664 (0)
18 (0)332 (-5)Egor S Moiseev 1657 (0)
19 (0)342 (-5)Anton V Bobrov 1654 (0)
20 (0)377 (-8)Dmitri Frolov 1645 (0)
21 (0)377 (-8)Sergey Kuznetsov 1645 (0)
22 (0)393 (-10)Alexander A Petrov 1642 (0)
23 (0)399 (-8)Maxim Garus 1641 (0)
24 (0)422 (-6)Alexander Boudkar 1636 (0)
25 (0)436 (-4)Andrey Karpov 1633 (0)
26 (0)450 (-4)Alexey Babetov 1630 (0)
27 (0)450 (-4)Dmitry Zhuravlev 1630 (0)
28 (0)532 (0)Alexey Solovyev 1616 (0)
29 (0)532 (0)John Kuznetsov 1616 (0)
30 (0)546 (+1)Stanyslav A Yakubovsky 1614 (0)
31 (0)573 (+1)Timofey M Maratanov 1610 (0)
32 (0)596 (+5)Arkady V Zastirez 1607 (0)
33 (0)596 (+5)Alexander Makhnev 1607 (0)
34 (0)596 (+5)Eketerina N Ohulkova 1607 (0)
35 (0)604 (+7)Vladimir Shakirov 1606 (0)
36 (0)697 (-7)Ivan Abaturov 1596 (0)
37 (0)734 (-11)Denis D Yunysov 1592 (0)
38 (0)743 (-9)Vasiliy Senchenko 1591 (0)
39 (0)840 (-13)Oleg Netaliev 1580 (0)
40 (0)840 (-13)Leonid Smoluk 1580 (0)
41 (0)877 (-11)Andrey Rombalsky 1577 (0)
42 (0)877 (-11)Alexey Snigirev 1577 (0)
43 (0)906 (-12)Konstantin Zemlyanov 1574 (0)
44 (0)916 (-12)Ivan I Tron III1573 (0)
45 (0)959 (-17)Leonid Starikov 1568 (0)
46 (0)959 (-17)Igor V Maximov 1568 (0)
47 (0)959 (-17)Dmitriy Zaramenskikh 1568 (0)
48 (0)959 (-17)Alexey Rezaev 1568 (0)
49 (0)991 (-16)Eugene L Litvinov 1565 (0)
50 (0)991 (-16)Alexander V. Kozlov 1565 (0)
51 (0)1019 (-15)Alexander Pantukhin 1562 (0)
52 (0)1026 (-14)Grigorii Kaluzhskii 1561 (0)
53 (0)1026 (-14)Alexey Tomilin 1561 (0)
54 (0)1026 (-14)Alexey Belash 1561 (0)
55 (0)1056 (-15)Michail Akishin 1558 (0)
56 (0)1064 (-15)Dmitri Kudryashov 1557 (0)
57 (0)1064 (-15)Roman Vusihis 1557 (0)
58 (0)1077 (-15)Ilya Tougbaev 1556 (0)
59 (0)1084 (-15)Max Tunaev 1555 (0)
60 (0)1084 (-15)Nikolay Pozmogov 1555 (0)
61 (0)1096 (-14)Nikolay N Greshankov 1553 (0)
62 (0)1129 (-12)Andrey Radevich 1548 (0)
63 (0)1148 (-11)Egor Kaparouline 1546 (0)
64 (0)1160 (-15)Maxim Brynskih 1544 (0)
65 (0)1160 (-15)Nickolai Tulenin 1544 (0)
66 (0)1184 (-15)Nicoly Nohrin 1539 (0)
67 (0)1188 (-14)Alexey Smetanin 1538 (0)
68 (0)1203 (-14)Dmitry Lavrennikov 1535 (0)
69 (0)1210 (-15)Anatoly Bagrov 1533 (0)
70 (0)1216 (-14)Alex Gusev 1531 (0)
71 (0)1254 (-15)Ivan Filippov 1524 (0)
72 (0)1262 (-16)Ivan Chepikov 1523 (0)
73 (0)1273 (-18)Igor Dobrynin 1520 (0)
74 (0)1321 (-15)Serguei S Koumkov Ph.D.1493 (0)
Используются технологии uCoz