Рейтинг Екатеринбургских игроков на 01.04.2004 г. Limited.

Изменения указаны относительно 24.03.2004 г.

Место по ЕкатеринбургуМесто по РоссииИмя игрокаРейтинг
1 (0)2 (0)Alexander Tsikarev 1904 (+5)
2 (0)12 (+23)Vitaly Merzlyakov 1856 (+34)
3 (0)57 (-4)Vitali L Vovtchik 1801 (-2)
4 (0)100 (0)Peter G Nechkin 1765 (+2)
5 (0)114 (+1)Alexandr Zuzin 1753 (0)
6 (0)127 (+2)Alexander Gurevich Ph.D.1747 (0)
7 (0)136 (-1)Valery Eldashev 1742 (0)
8 (+1)189 (-2)Konstantin A. Pusanov 1709 (0)
9 (+1)192 (-2)Eugene V Zubarev 1708 (0)
10 (-2)196 (-47)Yury Yamschikov 1705 (-24)
11 (+1)229 (+3)Konstantin Postika 1690 (0)
12 (+1)239 (+3)Alex Kuznetsov 1687 (0)
13 (-2)244 (-39)Migel A Klimin 1684 (-17)
14 (0)247 (0)Alexey Loskutnikov 1683 (0)
15 (+4)248 (+94)Anton V Bobrov 1682 (+28)
16 (-1)248 (0)Chachanedze Alexander 1682 (0)
17 (-1)297 (-5)Eugene I Kosyakin 1665 (0)
18 (-1)303 (-4)Valery V Balabanov 1664 (0)
19 (-1)336 (-4)Egor S Moiseev 1657 (0)
20 (0)379 (-2)Dmitri Frolov 1645 (0)
21 (0)379 (-2)Sergey Kuznetsov 1645 (0)
22 (0)395 (-2)Alexander A Petrov 1642 (0)
23 (0)401 (-2)Maxim Garus 1641 (0)
24 (0)413 (+9)Alexander Boudkar 1639 (+3)
25 (0)437 (-1)Andrey Karpov 1633 (0)
26 (0)454 (-4)Alexey Babetov 1630 (0)
27 (0)454 (-4)Dmitry Zhuravlev 1630 (0)
28 (+1)537 (-5)John Kuznetsov 1616 (0)
29 (+1)548 (-2)Stanyslav A Yakubovsky 1614 (0)
30 (+2)596 (0)Arkady V Zastirez 1607 (0)
31 (+2)596 (0)Alexander Makhnev 1607 (0)
32 (+2)596 (0)Eketerina N Ohulkova 1607 (0)
33 (+2)604 (0)Vladimir Shakirov 1606 (0)
34 (+5)633 (+207)Oleg Netaliev 1603 (+23)
35 (-4)647 (-74)Timofey M Maratanov 1601 (-9)
36 (0)695 (+2)Ivan Abaturov 1596 (0)
37 (0)731 (+3)Denis D Yunysov 1592 (0)
38 (0)742 (+1)Vasiliy Senchenko 1591 (0)
39 (-11)810 (-278)Alexey Solovyev 1584 (-32)
40 (+6)822 (+137)Igor V Maximov 1583 (+15)
41 (-1)849 (-9)Leonid Smoluk 1580 (0)
42 (-1)887 (-10)Andrey Rombalsky 1577 (0)
43 (-1)887 (-10)Alexey Snigirev 1577 (0)
44 (-1)918 (-12)Konstantin Zemlyanov 1574 (0)
45 (-1)928 (-12)Ivan I Tron III1573 (0)
46 (-1)973 (-14)Leonid Starikov 1568 (0)
47 (0)973 (-14)Dmitriy Zaramenskikh 1568 (0)
48 (0)973 (-14)Alexey Rezaev 1568 (0)
49 (0)1002 (-11)Eugene L Litvinov 1565 (0)
50 (0)1002 (-11)Alexander V. Kozlov 1565 (0)
51 (0)1029 (-10)Alexander Pantukhin 1562 (0)
52 (0)1036 (-10)Grigorii Kaluzhskii 1561 (0)
53 (0)1036 (-10)Alexey Tomilin 1561 (0)
54 (0)1036 (-10)Alexey Belash 1561 (0)
55 (0)1045 (+11)Michail Akishin 1560 (+2)
56 (0)1070 (-6)Dmitri Kudryashov 1557 (0)
57 (0)1070 (-6)Roman Vusihis 1557 (0)
58 (0)1083 (-6)Ilya Tougbaev 1556 (0)
59 (0)1089 (-5)Max Tunaev 1555 (0)
60 (0)1089 (-5)Nikolay Pozmogov 1555 (0)
61 (0)1100 (-4)Nikolay N Greshankov 1553 (0)
62 (0)1135 (-6)Andrey Radevich 1548 (0)
63 (0)1154 (-6)Egor Kaparouline 1546 (0)
64 (0)1164 (-4)Maxim Brynskih 1544 (0)
65 (0)1164 (-4)Nickolai Tulenin 1544 (0)
66 (0)1190 (-6)Nicoly Nohrin 1539 (0)
67 (0)1193 (-5)Alexey Smetanin 1538 (0)
68 (0)1211 (-8)Dmitry Lavrennikov 1535 (0)
69 (0)1218 (-8)Anatoly Bagrov 1533 (0)
70 (0)1224 (-8)Alex Gusev 1531 (0)
71 (0)1264 (-10)Ivan Filippov 1524 (0)
72 (0)1272 (-10)Ivan Chepikov 1523 (0)
73 (0)1282 (-9)Igor Dobrynin 1520 (0)
74 (0)1331 (-10)Serguei S Koumkov Ph.D.1493 (0)
Используются технологии uCoz